Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo

13. 09. 2018
Strokovni izpiti za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce bodo 25. oktobra 2018, s pričetkom ob 14 uri, v prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE KOPER, Vojkovo nabrežje 4a, 6000 Koper.

Splošne informacije: izpiti potekajo vsak mesec, razen v avgustu. Prijaviti se je potrebno do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. Prijavnico pošljite po pošti, obvezno pa ji priložite overjeno fotokopijo diplome oziroma zaključnega spričevala ter List pripravništva in praktičnega usposabljanja, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva, uspešno opravljen preizkus praktičnega znanja in mnenje mentorja o pripravnikovi usposobljenosti.

Pooblaščeni smo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice: tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, in bolničar - negovalec.

Zakonodaja: Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur.l. RS, št. 47/2018).

Dodatne informacije:

Liljana Petruša, spec.
Telefon: 05 66 30 809; 031 636 626
Faks: 05 66 30 808
E-pošta: liljana.petrusa@nijz.si