Bivalno okolje

Ravnanje ob poplavah

12. 12. 2017
Po poplavah na Obali Agencija RS za okolje opozarja na razlivanje rek po vsej Sloveniji, zato priporočamo, da spremljate njihova opozorila in ravnate skladno z njimi.

Ob poplavah moramo biti pozorni na različne vidike varovanja našega zdravja. Več o osebni varnosti, ravnanju z živili, pitni vodi, čiščenju prostorov in preprečevanju nalezljivih bolezni v primeru poplav najdete v spodnjem letaku (s klikom nanj se slika poveča).

 


11. december 2017

Ravnanje z živili, ki so prišla v stik s poplavno vodo

Na območjih Občine Piran je v noči z 10. na 11. 12. 2017 poplavljala meteorna voda in poplavila tako kmetijske površine kot tudi objekte na tem območju. Prebivalcem, ki so imeli poplavljena živila, priporočamo spodaj navedeno ravnanje.

Pregled in izbor živil

  • Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, zavržemo.
  • Vsa živila pregledamo, če morda ne vsebujejo tujkov (koščkov stekla, drobcev drugih poškodovanih predmetov ...). Živila, ki vsebujejo tujke, zavržemo.
  • Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložimo v nove vreče, ki jih skladiščimo ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabimo.
  • Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane, npr. so napihnjene, predrte, zarjavele, brez označb in živila v poškodovani, razpokani, polomljeni stekleni embalaži.
  • Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži, ki je prišla v stik s poplavno vodo, so najverjetneje varna. Če je le mogoče, zunanjost embalaže pred uporabo očistimo in jo v celoti operemo. Če je mogoče površino embalaže tudi razkužimo z ustreznim razkužilom po navodilih proizvajalca. Pazimo, da razkužilo ne pride v stik z živilom.
  • Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, je treba zavreči. Na splošno velja, da kemičnih snovi ne moremo sprati z živil (npr. naftnih derivatov …).

Živila v hladilnikih in zamrzovalnikih

  • Če hladilniki in zamrzovalniki niso bili poplavljeni in do izpada električne energije ni prišlo, lahko v njih shranjena živila uporabimo.
  • Hladilnike in zamrzovalnike odpiramo le, kadar je to nujno potrebno.

Več informacij, kako ravnati z živili ob popavah najdete v naslednjem dokumentu.