Testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb: Senior fitness test - slovenska različica, Priročnik za preiskovalce

Namen testiranja telesne pripravljenosti je ozaveščati ljudi o stanju njihove telesne pripravljenosti in jih spodbuditi h gibanju za krepitev zdravja in dobrega počutja. Priročnik je namenjen izvajalcem tovrstnega testiranja starejših oseb, starih 65 let in več, in vsebuje podrobna navodila ter opise postopkov izvedbe takega testiranja.