Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji