Z znanjem do boljšega zdravja

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov