Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za potnike v države, kjer se pojavlja otroška paraliza

18. 07. 2018
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je z namenom, da bi okrepila aktivnosti in pospešila napredek proti izkoreninjenju otroške paralize, razdelila države v tri skupine glede pojavljanja virusov otroške paralize in priporočil mednarodnim potnikom.

V juniju 2018 se divji sevi virusov otroške paralize pojavljajo le še v Pakistanu in Afganistanu. V Nigeriji so zadnje primere divjega poliomielitisa zaznali leta 2016. Cepilni sevi virusa otroške paralize pa se pojavljajo še v nekaterih drugih državah Afrike in Azije.  Odbor SZO (WHO Emergency Committee on Polio) vsakih nekaj mesecev oceni trenutno epidemiološko situacijo in glede na to posodobi priporočila za obvladovanje te bolezni.

V maju 2018 je SZO objavila najnovejša priporočila za cepljenje proti poliomielitisu ob mednarodnih odhodih iz prizadetih držav, ki veljajo tako za domačine kot za tujce, ki v teh državah dlje časa bivajo.

V skladu s priporočili SZO potnikom, ki za več kot 4 tedne potujejo v Afganistan, Pakistan, Nigerijo ali Somalijo, priporočamo, da pred odhodom opravijo poživitveno cepljenje proti otroški paralizi (če v zadnjih 12 mesecih niso bili cepljeni proti tej bolezni). Cepljenje se zabeleži v Mednarodnem spričevalu o cepljenju („rumena knjižica“). V kolikor potnik nima dokazila o opravljenem cepljenju proti otroški paralizi v zadnjem letu dni, ga lahko cepijo ob odhodu iz države, saj morajo te države zagotoviti, da so njihovi državljani in dolgotrajni potniki ob izhodu iz teh držav cepljeni. Cepljenje proti poliomielitisu pa se priporoča tudi potnikom, ki za več kot 4 tedne potujejo v DR Kongo, Kenijo ali Sirijo, saj se za državljane teh držav od izhodu iz države priporoča izvedba cepljenja.