Nenalezljive bolezni in stanja

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji

13. 10. 2016
Glavni namen analize podatkov o porabi zdravil je podati informacijo o preskrbi z zdravili, opozoriti na velik pomen in vlogo odgovornega predpisovanja zdravil in s tem osveščati o kakovostnem zdravljenju z zdravili ter vplivati na sprejetje ukrepov za strokovno utemeljeno porabo zdravil in učinkovito porabo sredstev za zdravila.