Podatki

Zbiranje podatkov na Nacionalnem inštitutu za Javno zdravje poteka preko administrativnih podatkovnih zbirk in raziskav, ki so na spletnih straneh tudi podrobneje predstavljene. Smernice za poročanje podrobneje določajo Metodološka gradiva ter Klasifikacije in šifranti.

Objave podatkov in informacij se nahajajo v različnih oblikah elektronskih objav:

  • NIJZ podatkovni portal omogoča lahek in hiter dostop do podrobnejših podatkov

  • Publikacije, v tiskani ali elektronski obliki

  • Kazalniki zdravja - zbirne mere, povezane s ključnimi vprašanji ali pojavi in izvedene iz nizov opazovanih dejstev na področju zdravstva.

V primeru, da objavljeni podatki ne ustrezajo vašim zahtevam, se lahko usmerite tudi na statistično pisarno, ki nudi možnost naročila podatkov po meri posameznika in je namenjena širši javnosti, v primeru ko potrebujete bolj podrobne izbrane podatke, pomoč pri interpretaciji podatkov ter dostop do mikropodatkov za raziskovalne namene. Podatke lahko naročate preko navadne ali elektronske pošte, statisticna.pisarna@nijz.si, storitev pa je plačljiva.

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

08.03.2017

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

09.01.2017

Koledar objav za leto 2017

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.01.2017

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.11.2016

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.11.2016

Fetalne smrti

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

09.11.2016

Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

07.11.2016

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

26.07.2016

Publikacija: Zdravstveni statistični letopis 2014

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

08.06.2016

Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.12.2015

Koledar objav podatkov v letu 2016

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

01.12.2015

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Preberi več  

Aktualno

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

16.09.2015

Evidenca uživalcev drog

Preberi več