Zrak

Ocena vpliva onesnaženosti zraka z delci PM2,5 na smrtnost v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom, opazovalno obdobje 2014-2016

13. 03. 2018
Z zmanjšanjem onesnaženosti zraka z delci bi lahko pomembno zmanjšali umrljivost povezano z onesnaženostjo zraka. V prispevku je prikazana ocena, koliko onesnaženost zraka z delci v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom v Sloveniji vpliva na celotno umrljivost in umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, podana na osnovi matematičnega modela.

Onesnažen zrak velja za najpomembnejši javno zdravstveni problem povezan z onesnaževanjem okolja. Epidemiološke raziskave dokazujejo, da lahko onesnažen  zrak pomembno vpliva na zdravje ljudi. Med najpomembnejšimi oblikami onesnaženosti zraka, ki imajo pomemben vpliv na zdravje ljudi je onesnaženost zraka z delci  PM. V glavnem vse opravljene epidemiološke študije kažejo na povezavo med izpostavljenostjo PM10  in povečano stopnjo umrljivosti za boleznimi srca in ožilja  ter dihal. Povzročajo tudi poslabšanje obstoječih bolezni dihal (npr. KOPB), ob dolgotrajnem delovanju pa kronično vnetno reakcijo, ki povzroči zmanjšanje pljučne funkcij ter druge bolezni pljuč. Učinek delcev PM10  na srčno  žilne bolezni je močnejši kot na bolezni dihal. Dolgotrajna izpostavljenost prašim delcem povzroča in pospešuje tudi razvoj arterioskleroze. Pri otrocih dolgotrajna izpostavljenost veča verjetnost za nastanek astme in ostalih  alergijskih bolezni, vnetij ušes in grla, ter povzroča upad pljučnih funkcij.

Z zmanjšanjem onesnaženosti zraka z delci bi lahko pomembno zmanjšali umrljivost povezano z onesnaženostjo zraka.

Namen in cilj naloge je oceniti, koliko onesnaženost zraka z delci v krajih s prekomerno onesnaženim zrakom vpliva na celotno umrljivost in umrljivost zaradi kardiovaskularnih bolezni in opozoriti, koliko bi se v teh krajih podaljšala življenjska doba, če bi se onesnaženost zraka z delci zmanjšala.

Pri oceni posledic prekomerne onesnaženosti zraka z delci za zdravje ljudi smo se osredotočili na vpliv dolgotrajne izpostavljenosti onesnaženosti zraka s PM2,5  na celotno umrljivost in umrljivost zaradi srčno žilnih bolezni. Za izdelavo ocene smo uporabili temu namenjeno orodje - matematični model, ki je bil v ta namen izdelan v okviru evropskega raziskovalnega projekta APHECOM. Model na osnovi podatkov o dejanski stopnji onesnaženosti zraka, dejanskih podatkov o celotni umrljivosti in umrljivosti zaradi srčno žilnih bolezni  ter z epidemiološkimi raziskavami pridobljenih podatkov o stopnji relativnega tveganja za umrljivost zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku izračuna specifično stopnjo umrljivosti za obravnavano območje onesnaženosti.

Rezultati pridobljeni z matematičnim modelom nakazujejo, da bi že zmanjšane sedanje stopnje onesnaženosti zraka s  PM2,5  za  5  µg v vseh slovenskih krajih s z delci prekomerno onesnaženim zrakom pomembno vplivalo na stopnjo celotne umrljivosti in na stopnjo umrljivosti zaradi bolezni srca in ožilja. Če bi se onesnaženost zraka  PM2,5  v vseh teh krajih zmanjšala na 10 µg, bi bili pozitivni učinki še mnogo večji.


Celotno poročilo je najdete na naslednji povezavi.