Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravnik specialist - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Zdravnik specialist - m/ž.

Zdravnik specialist  - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

- izvajanje nalog in programov s področja javnega zdravja;

- analiza in ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva;

- priprava strokovnih podlag za načrtovanje, uvajanje in evalvacijo ukrepov na področju javnega zdravja;

- opravljanje zdravniške službe s področja javnega zdravja;

- priprava in obdelava podatkov za namen javnega zdravja;

- sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;

- sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;

- samostojnost pri delu;

- delo v timu;

- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;

- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: doktor medicine specialist

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – zelo dobro

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov - osnovno

Nudimo:

Od kandidatov zahtevamo poznavanje osnov računalništva, znanje o uporabi urejevalnikov teksta, preglednic, svetovnega spleta in elektronske pošte in orodij za obdelavo podatkov, zahtevamo organizacijska znanja in kompetence ter komunikacijske veščine. Druga potrebna znanja: interes za delovno področje informatizacije zdravstva, izkušnje z informacijskimi sistemi za obdelavo zdravstvene dokumentacije, poznavanje slovenskega zdravstvenega sistema, dobra informacijska pismenost in digitalne kompetence, dobre komunikacijske sposobnosti in sposobnosti reševanja problemov, sposobnost dobrega pisnega izražanja. Prednost bodo imeli s poznavanjem zakonodaje s področja zdravstva in varovanja osebnih podatkov v zdravstvu, z izkušnjami iz klinične prakse, poznavanjem nacionalnih digitalnih rešitev na področju zdravstva, izkušnjami z mednarodnim sodelovanjem ter z 8 leti dela s pacienti v slovenskem zdravstvu pri izvajalcih zdravstvenih dejavnosti. Kandidati naj ob prijavi na razpis obvezno naredijo pripis: "ZA RAZPIS CIZ".  

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 7 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »za razpis CIZ«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 23.4.2019.