Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravnik specialist - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Zdravnik specialist - m/ž.

Zdravnik specialist - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje nalog in programov s področja javnega zdravja;
 • analiza in ocenjevanje zdravstvenega stanja prebivalstva;
 • priprava strokovnih podlag za načrtovanje, uvajanje in evalvacijo ukrepov na področju javnega zdravja;
 • opravljanje zdravniške službe s področja javnega zdravja;
 • priprava in obdelava podatkov za namen javnega zdravja;
 • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
 • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
 • samostojnost pri delu;
 • delo v timu;
 • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

 • Zahtevana pokl./strok. izobrazba: UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (2. BOLONJSKA STOPNJA) S PODROČJA MEDICINE, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT
 • Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje – tekoče
 • Zahtevana rač. znanja: 1 - urejevalniki besedil, 3 - delo z bazami podatkov – zahtevno, 2 - delo s preglednicami, 4 - računalniško oblikovanje - osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom. Od kandidata pričakujemo opravljen specialistični izpit s področja javnega zdravja ali družinske medicine. Prednost bo imel kandidat z znanji za analizo podatkov in poznavanje statističnih metod, z znanji za uporabo programov za analize (excel, SPSS,...) in izkazanim avtorstvom/soavtorstvom pri pripravi strokovnih publikacij in člankov. Ob prijavi navesti: "Prijava za CZOR".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 21 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na naš naslov: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom “Za razpis ZDRAVNIK SPECIALIST -  PRIJAVA ZA CZOR ”

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje                                                     

Datum objave razpisa 7. 8. 2018, možnost prijave do 28. 8. 2018