Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž.

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje, organiziranje in koordiniranje najzahtevnejših nalog na področju dela,
 • priprava programa dela na posameznem področju,
 • izvajanje nalog skladno s programom dela,
 • priprava in obdelava podatkov s področja dela,
 • sodelovanje z drugimi sodelavci inštituta in zunanjimi sodelavci,
 • samostojnost pri delu,
 • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih inštituta,
 • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti inštituta, opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi inštituta po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

 • zahtevana pokl./strok. izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,
 • alternativni poklic: /
 • zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče,
 • zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno; delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje - osnovno,
 • zahtevane delovne izkušnje: 6 let.

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 31. 12. 2020 s trimesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z najmanj 3 letnimi delovnimi izkušnjami in referencami s področja dela na projektih (podobnih nalogah in delovnih mestih): skrb za upravljanje projekta in zagotavljanje procesa izvajanja ustreznih postopkov, pretoka in zagotavljanja informacij ter podatkov; sodelovanje in komunikacija z ministrstvom za zdravje: komunikacija glede vseh upravljavskih vidikov projekta (pravilna poraba finančnih sredstev, pravilnost izvedbe pravnih postopkov); sodelovanje in komunikacija z notranjimi službami: komunikacija glede vseh finančnih, pravnih in drugih vidikov, kjer je potrebna izvedba določenih postopkov (javno naročanje, pregled in priprava pravnih zadev, finančno spremljanje, itd.); sodelovanje in komunikacija z vodjo projekta in koordinatorjem projekta: zagotavljanje vseh potrebnih informacij in podatkov ter obveščanje vodje projekta, predlaganje rešitev in skrb za izvajanje postopkov (spremljanje financ, stanje projekta z vidika upravljanja, poročanje itd.); poznavanje pravil in navodil kohezijske politike; izkušnje s področja upravljanja projektov (priprava finančnih poročil, poznavanje splošne zakonodaje in postopkov), komunikacijske in druge spodobnosti za ustrezno samostojno delo in vodenje delovnega sklopa ter vodenje zaposlenih v projektnem timu (finančnika, administratorja).

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 15 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

z obveznim pripisom »Za razpis – STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - M/Ž_SOPA«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 16.08.2018.