Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec (javna naročila, kakovost, varno delo) VII/2 (I)- m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/2 (I)- M/Ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje najzahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno; delo z bazami podatkov, računalniško oblikovanje - osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta s trimesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanji na področjih komunikacije z deležniki, upravljanja s strankami, vodenja projektov, priprave razpisnih dokumentacij, organizacije in upravljanja. Delo bo obsegalo: projektno delo ter metodološka pomoč pri planiranju in izvedbi projektov, skrb za dokumentiranje projektnih izdelkov, sodelovanje z zunanjimi partnerji, sodelovanje pri promociji in uvajanju rešitev pri končnih uporabnikih, sodelovanje pri nalogah na področju poslovnih in finančnih modelov. Pričakovana izobrazba: univ. dipl. ekonomist. K prošnji za razpisano delovno mesto lahko kandidati priložijo potrdila o morebitnih dodatnih izobraževanjih.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 10 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/2 (I) - M/Ž«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 18.06.2018