Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž.

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba 2.stopnje, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), Družbene vede

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov – zahtevno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev in trimesečnim poskusnim delom z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Prednost pri izbiri imajo kandidati z zaključeno družboslovno informatiko in kandidati z izkušnjami na področju obdelave in analiz podatkov. Zahtevano znanje vseh orodij MS Office in SPSS.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 20.05.2018