Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

 

RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III - M/Ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska izobrazba 2.stopnje, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami – zahtevno, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov – osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 38 mesecev in trimesečnim poskusnim delom.

Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas do 31.1.2021 oz. do konca trajanja projekta s 3 mesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje pri izvedbi javnih pozivov in javnih naročil, pravno znanje, izkušnje s sklepanjem pogodb, izkušnje pri vodenju projektov financiranih iz evropskih kohezijskih skladov, dobro znanje angleškega jezika.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 8 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODEALVEC III«.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

možnost prijave do 18.03.2018