Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto:

Razvojno raziskovalni sodelavec III (1 delovno mesto)

 

Vaše delo bo obsegalo:

 • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
 • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
 • priprava in obdelava podatkov in informacij;
 • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
 • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
 • samostojnost pri delu;
 • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
 • izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

 

Zahtevani pogoji:

 • Zahtevana pokl./strok.izobrazba: univerzitetna izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovno-tehnične smeri s področja informatike
 • Podrobnejši opis: univ. dipl. inž. računalništva in informatike ali univ. dipl. inž. elektrotehnik ali univ. dipl. inž. matematike (ali drugih ustreznih tehničnih strok).
 • alternativni poklic: /
 • Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – tekoče
 • Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, računalniško oblikovanje, delo z bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno

 

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta s trimesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in znanji na področjih: podatkovne baze (Oracle, MS SQL,...), sistemsko delo in vzdrževanje informacijskih rešitev (vključuje virtualno okolje, operacijske sisteme linux in windows), omrežne tehnologije, testiranje informacijskih rešitev, programski jeziki (npr. java, python, javascript, xml, html, css), nove tehnologije.  

K prošnji za razpisano delovno mesto lahko kandidati priložijo potrdila o morebitnih dodatnih izobraževanjih s področja informatike (npr. SQL, ...).

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 10 dni pošljite prijavo z življenjepisom, po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si s pripisom »Za razpis – RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III«.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (datum objave na spletni strani NIJZ: 30. 11. 2017, možnost prijave do 10. 12. 2017)