Z znanjem do boljšega zdravja

Laboratorijski tehnik III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Laboratorijski tehnik III - m/ž.

Laboratorijski tehnik III - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

  • opravljanje laboratorijskih del;
  • priprava opreme, pribora, materialov in prostorov v povezavi z delom;
  • sodelovanje pri vzdrževanju, ažuriranju in programirani obdelavi podatkov (računalniško podprti sistemi);
  • skrbništvo nad  splošno in merilno opremo (aparature), neposredno povezanimi s strokovnim delom;
  • vzdrževanje ter kontrola reda in higiene v delovnem prostoru;
  • ravnanje po veljavnih dokumentih sistema kakovosti, v povezavi z nalogami iz tega opisa delovnega mesta  in v skladu  s posebnimi pooblastili v sklopu vodenja kakovosti;
  •  izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: srednja strokovna izobrazba

alternativni poklic: /

Zahtevano znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje, govorjenje, pisanje – osnovno

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov - osnovno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas s trimesečnim poskusnim delom.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev s 3 mesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati tehniki laboratorijske biomedicine z opravljenim strokovnim izpitom.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam v roku 5 dni od te objave pošljite prijavo z življenjepisom na  e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si

s pripisom »Za razpis – LABORATORIJSKI TEHNIK III«.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 22.05.2018