Z znanjem do boljšega zdravja

Inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 1 - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanja objavlja naslednje prosto delovno mesto: Inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 1 - m/ž.

Inženir tehničnih strok VII/2 (I) - CIZ 1  - m/ž

Vaše delo bo obsegalo:

- sodelovanje pri zasnovi, izgradnji in vzdrževanju informacijskega sistema na področju dela – zahtevnejša dela;

- planiranje aktivnosti razvoja in strukturno načrtovanje informacijskih podsistemov;

- skrb za dokumentiranje informacijskih rešitev;

- metodološka pomoč pri planiranju in izvedbi projektov;

- sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;

- sodelovanje z zunanjimi partnerji;

- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NIJZ,

- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

Zahtevani pogoji:

  • Zahtevana pokl./strok. izobrazba: 170 - visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., s področja: Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno) - UNIV.DIPL.INŽ.RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE ALI UNIV.DOPL.INŽ.ELEKTROTEHNIK ALI UNIV.DIPL.INŽ.MATEMATIKE (ali drugih ustreznih tehničnih strok)
  • Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik, razumevanje, govorjenje in pisanje – tekoče
  • Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil - zahtevno                                      
  • Delo s preglednicami – zahtevno
  • Računalniško oblikovanje osnovno                                                    
  • Delo z bazami podatkov – zahtevno
  • Programiranje – zahtevno                                                        
  • Poznavanje računalniških omrežij – zahtevno
  • Poznavanje operacijskih sistemov – zahtevno

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z dobrim poznavanjem vodenja projektov, znanja sistemske analize, priprave tehničnih specifikacij za programiranje aplikativnih informacijskih rešitev, poznavanjem administriranja baz podatkov ter izkušnjami na področju sodelovanja s ponudniki IKT storitev in uporabniki informacijskih rešitev. Izobrazba: univ. dipl. inž. računalništva in informatike ali univ. dipl. inž. elektrotehnike ali univ. dipl. inž. matematike (ali drugih ustreznih tehničnih strok).             

Kandidati morajo ob prijavi obvezno napisati pripis: "RAZPIS E-ZDRAVJE".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam pošljite prijavo z življenjepisom po e-pošti na: kadrovska.sluzba@nijz.si s pripisom “Za razpis INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I) - RAZPIS E-ZDRAVJE ”.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

                                                      

Datum objave razpisa: 8. 8. 2018                                                                       Možnost prijave do 22. 8. 2018