Javna naročila

Zakup vzdrževanja in dokup manjkajočih MicroFocus Novell NOWS licenc

Ime javnega naročila

 

ZAKUP VZDRŽEVANJA IN DOKUP MANJKAJOČIH MICROFOCUS NOVELL NOWS LICENC

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

61K230817

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

18.10.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da  

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

11.10.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN ZAKUP VZDRŽEVANJA IN DOKUP MANJKAJOČIH MICROFOCUS NOVELL NOWS LICENC

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.