Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje varnostne sheme

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE VARNOSTNE SHEME

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

23K210318

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

16.4.2018, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

9.4.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN VZDRŽEVANJE VARNOSTNE SHEME:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravil: Rado Krota

Koper, 26.3.2018