Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje portala zVEM

 

 

 

 

Ime javnega naročila

 

 Vzdrževanje portala zVEM

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

21K160318

Rok za sprejemanje ponudb

 

7.5.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

19.4.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

NIJZ OE KOPER

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Vzdrževanje portala zVEM. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti

 

ESPD Obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 28.3.2018