Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap in Teleradiologija

 

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKE REŠITVE TELEKAP IN TELERADIOLOGIJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

87K151018

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

9.11.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

2.11.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN Vzdrževanje informacijske rešitve TeleKap in Teleradiologija. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

     Vzorec pogodbe TeleKap

P-3_vzorec pogodbe Telekap

     Vzorec pogodbe Teleradiologija

P-3_vzorec pogodbe Teleradiologija

Predračun

P-4_predračun

Specifikacije

 

     Specifikacije TeleKap

P-5_specifikacije Telekap.pdf

     Specifikacije Teleradiologija

P-5_specifikacije Teleradiologija.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo

P-10_pooblastilo_KE

Lastniški deleži

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 15.10.2018