Javna naročila

Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

55K250517

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

7.9.2017, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

31.8.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Vzdrževanje informacijske rešitve eKomunikacije

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_Predracun.pdf

Specifikacija

P-5_Specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Koper, 8.8.2017