Z znanjem do boljšega zdravja

Storitve zavarovanja

Ime javnega naročila

 

STORITVE ZAVAROVANJA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

100K191118

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

21.12.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

11.12.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN Vzdrževanje Storitve zavarovanja. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

P-3_vzorec okvirnega sporazuma

Predračun

P-4_predračun

Specifikacije

P-5_specifikacije

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo

P-10_pooblastilo_KE

Lastniški deleži

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

Popravek obrazca Specifikacije (popravljeno zavarovalno obdobje), 29.11.2018

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 19.11.2018