Z znanjem do boljšega zdravja

Sterilni materiali za varno injiciranje

Ime javnega naročila

 

STERILNI MATERIALI

ZA VARNO INJICIRANJE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

02K070119

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

15.2.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

5.2.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN STERILNI MATERIALI ZA VARNO INJICIRANJE. Spremenjene dokumente razpisne dokumentacije dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Popravek obrazca N-1 Navodila ponudnikom (30.1.2019)

Popravek obrazca P-2 Prijava (30.1.2019)

Popravek obrazca P-3 Vzorec pogodbe (30.1.2019)

Popravek obrazca P-5 Specifikacije javnega naročila (30.1.2019)

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 16.1.2019