Javna naročila

Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda

 

 

 

Ime javnega naročila

 

Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

52K050717

Rok za sprejemanje ponudb

 

22.8.2017, do 9. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

11.8.2017, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

NIJZ OE KOPER

Vojkovo nabrežje 4A

6000 KOPER

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 21.7.2017