Z znanjem do boljšega zdravja

Prevajanje in lektoriranje

 

 

 

Ime javnega naročila

 

Prevajanje in lektoriranje

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

05K100119

Rok za sprejemanje ponudb

 

19.3.2019, do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

8.3.2019, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za  Prevajanje in lektoriranje. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_okvirnega_sporazuma.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_delezi.pdf

Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_kadrovski _sposobnosti.pdf

 

ESPD Obrazec

 

Koper, 15.3.2019