Z znanjem do boljšega zdravja

Poštne storitve

Ime javnega naročila

 

 POŠTNE STORITVE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

27K110418

Rok za sprejemanje ponudb

 

1.8.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

24.7.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN POŠTNE STORITVE. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

P-3_vzorec_okvirnega_sporazuma.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

ESPD Obrazec

Popravek obrazca P-5 Specifikacije (5.7.2018).

Popravek obrazca N-1 Navodila ponudnikom (23.7.2018).

Popravek obrazca P-3 Vzorec okvirnega sporazuma (23.7.2018).

Popravek obrazca P-4 Predračun (23.7.2018)

Dodatek k okvirnemu sporazumu - novo (23.7.2018).

 

Pripravila: Liljana Petruša

Koper, 8.6.2018