Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup testerjev Svit

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

Ime javnega naročila

 

 NAKUP TESTERJEV SVIT

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

46K060618

Rok za sprejemanje ponudb

 

6.8.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

30.7.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN NAKUP TESTERJEV SVIT. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

P-3_vzorec_okvirnega_sporazuma.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

 

ESPD Obrazec

Popravek obrazca P-3 Vzorec okvirnega sporazuma (2.7.2018).

 

Pripravila: Liljana Petruša

Koper, 14.6.2018