Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup in vzdrževanje Oracle Audit Valut and Database Firewall licenčne programske opreme

 

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

 Nakup in vzdrževanje Oracle Audit Valut and Database Firewall licenčne programske opreme

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

31K040518

Rok za sprejemanje ponudb

 

21.5.2018, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

16.5.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

                       https://ejn.gov.si/aJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Nakup in vzdrževanje Oracle Audit Valut and Database Firewall licenčne programske opreme. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_deleži.pdf

 

ESPD Obrazec

 

Pripravila: Suzana Rodela

Koper, 8.5.2018