Z znanjem do boljšega zdravja

Izvedba ankete EHIS

Ime javnega naročila

 

IZVEDBA ANKETE EHIS

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

04K150119

Rok za sprejemanje ponudb

Datum odpiranja ponudb

 

13.2.2019, do 10. ure

13.2.2019, ob 12. uri

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

1.2.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN IZVEDBA ANKETE EHIS. Spremenjene dokumente razpisne dokumentacije dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

          Vprašalnik EHIS

P-5a_vprašalnik_EHIS.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 17.1.2019