Z znanjem do boljšega zdravja

Izdelava specifikacij načrtovane informacijske rešitve operacije Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Izdelava specifikacij načrtovane informacijske rešitve operacije Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

60K110718

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

22.08.2018, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

13.08.2018, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za

Izdelava specifikacij načrtovane informacijske rešitve operacije Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_Navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_Prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_Vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_Predracun.pdf

Specifikacija

P-5_Specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_Podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_Pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_Lastniški deleži.pdf

Kadrovska sposobnost

P-12_Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

Naročnikov ESPD obrazec

Dodatna gradiva

IPZD2_IP-IPZD_Analiza obstoječih servisov

4_IP-IPZD_Predloga specifikacij

5_Priloge NIJZ-IPZD

Pripravil: Rado Krota

Koper, 24.7.2018