Z znanjem do boljšega zdravja

Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela

Ime javnega naročila

 

GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

68K140917

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

22.1.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

15.1.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN GRADBENO-OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Dokumentacija v zvezi z oddajo JN

RD - sanacija TP Zaloška.pdf

Predračunski popis del

Predračunski popis del.pdf

16.1.2019: Pojasnilo naročnika na vprašanje iz Portala javnih naročil: Detajl iz projekta

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 21.12.2018