Z znanjem do boljšega zdravja

Brizge in nastavki

Ime javnega naročila

 

BRIZGE IN NASTAVKI

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

28K120319

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

8.4.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

25.3.2019, do 10. ure, preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN BRIZGE IN NASTAVKI.  Razpisno dokumentacijo dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 21.3.2019