Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila

Za delovanje ZVC so na voljo Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje, ki bodo na spletni strani objavljena v najkrajšem možnem času.

Novost v okviru poročanja uspešnosti izvedenih delavnic in svetovanj (preko vprašalnika o napredku udeležencev, prisotnost udeležencev) je oblikovanje ID udeležencev. Oblikovanje ID udeležencev je enostavno in pomembno z vidika poročanja ter doseganja kakovosti podatkov. Ker IMENA in PRIIMKA udeleženca zaradi varovanja osebnih podatkov NE SMETE beležiti in poročati na NIJZ, boste v sistem 1ka beležili identifikacijsko številko, ki pa je pomembna zaradi sledljivosti pacienta.

S pričetkom leta 2018 smo zaradi vzpostavitve treh posodobljenih zdravstvenovzgojnih delavnic, prešli na nov način zbiranja podatkov zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj v spletnem obrazcu 1ka. Zaradi lažjega začetka smo tudi spremenili podobo spletnega obrazca 1-ka za poročanje uspešnosti zdravstvenovzgojnih delavnic za leto 2018, ki je dostopna na naslednji povezavi. V spletni obrazec  vstopate z gesli, ki so vam bila posredovana preko e-pošte.

Pripravljen je bil dokument z naslovom "Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj - Navodila za izvajalce v ZVC in CKZ", katerega namen je predstavitev vseh ključnih informacij o spremljanju oz. evalvaciji poglobljenih psihoeduaktivnih in zdravstvenovzgojnih delavnic in svetovanj, ki se izvajajo v zdravstvenih domovih. Dokument je strukturiran sledeče:
- v 1. poglavju je predstavljen protokol spremljanja in poročanja podatkov na NIJZ;
- v 2. poglavju so predstavljeni izbrani kazalniki po posameznih poglobljenih delavnicah/ svetovanjih, ki jih je potrebno poročati na NIJZ;
- v 3. poglavju se nahajajo navodila za uporabo spletne aplikacije 1ka.
Dokument se nahaja na naslednji povezavi.