Informatika v zdravstvu

eRecept

21. 03. 2016
e-Recept (elektronsko predpisovanje zdravil) v celoti nadomešča prejšnje predpisovanje zdravil na zeleni oziroma beli recept - tako v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti kot tudi na nivoju specialistične dejavnosti. Podatki za februar 2016 kažejo, da je bilo na nov način izdanih skoraj 1,3 milijona receptov, kar predstavlja več kot 95 odstotkov vseh receptov.

 Takega  razvoja smo še posebej veseli, saj ima e-recept zelo pomembne prednosti v primerjavi s prejšnjim načinom predpisovanja zdravil. Posebej moramo izpostaviti:

  • Varnost pacientov in odpravo  napak zaradi, ki so bile posledice napačnega zapisa ali  slabo berljive pisave
  • Poenostavitev  postopka za paciente v primerih, ko gre za tako vrsto predpisovanja zdravila, ko pacientu ni potrebno obiskati zdravnika zgolj samo za to, da prevzame recept
  • Za letne recepte pacientu ni potrebno obiskati vedno iste lekarne, temveč lahko prevzame zdravilo kjer koli v Sloveniji.
  • Samo predpisovanje je v primeru, ko gre za ponovno predpisovanje zdravila, zelo poenostavljeno in skrajšuje čas, ki ga porabi zdravnik za predpisovanje zdravil
  • Nenazadnje pa pomeni e-recept tudi manj  administrativnih stroškov (nakup obrazcev, tiskanje v ambulantah, arhivi  v lekarnah in podobno).
  • E-recept tudi poenostavlja spremljanje porabe zdravil in povečuje zanesljivost podatkov
  • Predvidene pa so še nadaljnje izboljšave, ki bodo prispevale k temu, da bo e-recept prepoznan kot najboljši pristop  za varno  predpisovanje zdravil. Deloma je že sedaj možno enostavno  preveriti  kontraindikacije pri predpisovanju zdravil. V prihodnje pa bodo  vključena še določena opozorila, ki bodo predpisovalca opomnila, da je potrebna posebna pozornost  pri predpisovanju zdravila.