Cvetni prah

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden

Časovni potek obremenitve zraka za pretekli teden v obliki semaforja prikazuje izmerjene dnevne obremenitve za izbrano merilno postajo.

18. 4. 2019

Vzorci cvetnega prahu se zbirajo tedensko in analizirajo s svetlobnim mikroskopom, kar prinese časovni zamik pri objavi stanja. Dnevne obremenitve zraka z alergenim cvetnim prahom so prikazane z barvno lestvico, stopnje obremenitve so prilagojene razmeram v Sloveniji. Meritve cvetnega prahu potekajo v nižinskem svetu na merilnih postajah: v Ljubljani, Mariboru, Lendavi in Izoli.

Merilno mesto: Ljubljana        
 8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska        
Jelša        
Cipresovke/Tisovke
Jesen
Breza
Gaber
Hrast
Bukev        
Platana
Pravi kostanj        
Trave        
Kislica        
Trpotec        
Koprivovke        
Oljka        
Pelin        
Ambrozija        

 

Izola
Merilno mesto: Izola        
 8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

Jesen

Breza

Gaber

Hrast

Bukev

 

       
Platana

Pravi kostanj        
Trave 

 

      
Kislica        
Trpotec

 

 

      
Koprivovke

Oljka        
Pelin        
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lendava
Merilno mesto: Lendava         
 8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

Jesen

Breza

Gaber

Hrast

Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana

Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

 

 

 

 

 

 

 

 
Kislica

 

 

 

  

 

  
Trpotec

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Oljka 

 

      
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor
Merilno mesto: Maribor        
 8.4.9.4.10.4.11.4.12.4.13.4.14.4.Razvoj stanja v naslednjih dneh
Leska

 

 

 

 

 

 

 

 
Jelša

 

 

 

 

 

 

 

 
Cipresovke/Tisovke

Jesen

Breza

Gaber

Hrast

Bukev

 

 

 

 

 

 

 

 
Platana

Pravi kostanj

 

 

 

 

 

 

 

 
Trave

 

 

 

 

 

 

 

 
Kislica

 

 

 

 

 

 

 

 
Trpotec

 

 

 

 

 

 

 

 
Koprivovke

 

 

 

 

 

 

 

 
Oljka        
Pelin

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambrozija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda

Nizka obremenitev
Srednje visoka obremenitev
Visoka obremenitev
V zraku ni peloda
 Ni podatka

 

Obremenitev se bo povečala
Obremenitev se bo znižala
Nespremenjeno