Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.11.2017

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

15.11.2017

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.11.2017

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

02.11.2017

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.09.2017

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

08.06.2017

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.01.2017

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.11.2016

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

11.11.2016

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

07.11.2016

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

08.06.2016

Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

01.12.2015

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Preberi več