Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Podatkovne zbirke in raziskave

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Perinatalni informacijski sistem

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

13.11.2018

Fetalne smrti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

07.11.2018

Evidenca sterilizacij

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.11.2018

Spremljanje bolnišničnih obravnav

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

01.10.2018

Bolniški stalež

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

23.08.2018

Nacionalna raziskava o tobaku, alkoholu in drugih drogah

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.07.2018

Evidenca patronažne zdravstvene nege

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

05.07.2018

Izvajalci zdravstvene dejavnosti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

22.12.2017

Obravnave na rehabilitaciji

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

30.11.2017

Zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

08.06.2016

Pilotni projekt Spremljanje zunajbolnišničnih obravnav (SZBO)

Preberi več