FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Kakovost ISO 9001

POLITIKA KAKOVOSTI

Poslanstvo Inštituta in sprejete vrednote so podlaga za oblikovanje politike kakovosti. Politika kakovosti ter iz nje izhajajoči cilji predstavljajo temeljne usmeritve delovanja NIJZ kakor tudi podlago za oblikovanje in zagotavljanje potrebnih sredstev za njeno izvajanje.

Izjava o politiki kakovosti, 7. marec 2018

Na različne načine z našo politiko seznanjamo tako zaposlene na  NIJZ kot zainteresirane subjekte. Naša politika je vsem zainteresiranim na voljo v Poslovniku kakovosti NIJZ ter na tej spletni strani NIJZ.